Parasol /bph/ noś i przy pogodzie

Styczeń 13
09:03 2010
Oceń ten artykuł

Przysłowie, które nakazuje nosić parasol nawet przy pogodzie, w przypadku funduszy parasolowych jest chyba najbardziej adekwatne do sytuacji, bowiem to fundusze parasolowe chronią nas od mega ryzyka, jakie niosą za sobą agresywne fundusze inwestycyjne typu akcyjnego. Parasolowe chronią nas przez ryzykiem, chociaż nie na tyle, aby nie stracić w ogóle. Tylko dlaczego z góry zakładać, że mamy coś tracić? Fundusze parasolowe nas przecież chronią przed dużymi wpadkami.
Dwa lata tamu fundusze parasolowe były wielkim hitem na naszym rynku finansowym, nic więc dziwnego, że spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Niezorientowanym należą się wyjaśnienia, dlaczego parasolowy i skąd taka właśnie nazwa. Mówiąc najprościej fundusz parasolowy jest funduszem inwestycyjny składającym się z subfunduszy, który dzięki takiemu a nie innemu skonstruowaniu, pozwala na ominięcie obowiązku płacenia podatków przy konwersji jednostek między funduszami o różnym profilu. Dlatego dzięki takiemu mechanizmowi, jeżeli na przykład stracimy w jednym subfunduszu, a w drugim zarobimy, zapłacimy tylko podatek od różnicy zysku i straty”. A dlaczego parasolowe? Ponieważ parasol symbolizuje ochronę. W tym przypadku wprawdzie nie przed deszczem, ale przed podatkiem Belki, czyli podatkiem od zysku.
– Przez ponad dwa lata funkcjonowania tego funduszu stał się on jednym z najbardziej popularnych wśród inwestorów funduszy inwestycyjnych. “Parasole” z roku na rok zyskują coraz więcej inwestorów, którzy nie mają zamiaru tracić swoich fortun na zbyt agresywnym inwestowaniu. Parasolowe są idealnym rozwiązaniem na pogodzenie agresji z bezpieczeństwem. Jednym z najlepszych – moim zdaniem “parasoli” są parasolowe fundusze inwestycyjne bph. – twierdzi jeden z inwestorów.
Pełna nazwa tego funduszu brzmi: bph fundusz inwestycyjny otwarty parasolowy bph subfundusz skarbowy. Kilka zdań na temat tego funduszu. Pierwsza wycena aktywów odbyła się w połowie 2003 roku, przeznaczony jest dla osób fizycznych lub prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. W jaki sposób fundusz ten inwestuje swoje aktywa? Otóż 70 procent inwestowana jest w fundusze dłużne czyli bony skarbowe i obligacje państwowe. Fundusz ten może też inwestować w akcje oraz obligacje zamienne na akcje, ale tylko wówczas kiedy jest zapewnienie ich odkupu. Parasolowe fundusze inwestycyjne bph należą do najlepiej sprzedających się produktów finansowych tego banku.
– To prawda, aczkolwiek nie tylko parasolowe – poprawia pracownik banku – fundusze inwestycyjne bph należą do najpewniejszych na rynku o czym niejednokrotnie nasi inwestorzy się przekonali. Dlatego radziłbym przemyśleć, czy nie warto bliżej zainteresować się naszymi propozycjami inwestycyjnymi. Oferta jest szeroka i nad wyraz ciekawa.