Państwo jest głową karkiem NBP

Kwiecień 13
00:33 2010
Oceń ten artykuł

Banki, finanse, pieniądze – bankowość polska. Kolejne przekształcenia, transformacje, prywatyzacje, udoskonalenia pracy i kontaktu z klientem. Wprawdzie do doskonałości wiele polskim bankom brakuje, ale nikt nie jest doskonały – polska bankowość również. Po okresie transformacji przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych polskie banki w większości zostały sprywatyzowane, wprowadzone zostały do ich działalności systemy elektroniczne, które udoskonaliły pracę banków. Ich inwestorami strategicznymi zostały największe europejskie i światowe korporacje finansowe. Do polskiego systemu bankowego dołączyły banki zagraniczne, które otworzyły w Polsce swoje placówki. Nad całością finansów w naszym kraju  czuwa jednak jeden bank, ten najważniejszy, bank centralny. Ma on za zadanie, a właściwie jest odpowiedzialny za funkcjonowanie całego systemu bankowego w Polsce. Zazwyczaj bank centralny działa jako jednostka państwowa lub podporządkowana państwu. W Polsce funkcję banku centralnego pełni Narodowy Bank Polski.
– Narodowy Bank Polski, polski bank centralny. Do jego podstawowych zadań należy emisja pieniądza i wprowadzenie go do obiegu w róznych formach. Na przykład poprzez skup metali szlachetnych, walut obcych bądź też poprzez kredyty udzielane nie klientom indywidualnych, nie polskim przedsiębiorstwom, ale bankom komercyjnym. Poza tym można powiedzieć, że bank centralny jest zwierzchnikiem wszystkich banków oraz instytucji finansowych. Każdy bank komercyjny ma w NBP swój rachunek, swoje jakby konto tak jak klienci w bankach komercyjnych. Bank centralny prowadzi także interesy z bankami oraz instytucjami finansowymi z zagranicy. Wreszcie bank centralny jest równocześnie bankiem skarbu państwa. Prowadzi interesy finansowe państwa, kasową obsługę budżetu, obsługuje także dług publiczny – stwierdził ekspert finansowy.
Finanse państwa są jedną z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszą gałęzią funkcjonowania państwa. To tak jak  rodzinne konto bankowe. Kiedy jest to konto w miarę zapełnione, kiedy rodzina posiada środki na utrzymanie, kiedy nawet bierze kredyt, ale regularnie ten kredyt spłaca wszystko jest w porządku. Kiedy jednak na koncie tym zaczyna brakować gotówki, rosną długi, a perspektyw na ich spłatę i wyjście z kryzysu brakuje, wtedy zaczyna źle się dziać w rodzinie. Podobnie jest z państwem, tylko, że państwo ma o wiele większe możliwości, aby wyjść z kryzysu. Między innymi poprzez interesy, które prowadzi bank centralny. Tak czy inaczej bank centralny odgrywa kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu państwa.