Otwarte czy hybrydy

Styczeń 23
07:35 2010
Oceń ten artykuł

Po wielkiej bessie rynek funduszy inwestycyjnych wyraźnie odżył. Fundusze inwestycyjne już od kilkunastu miesięcy odrabiają straty, wszyscy więc powinni być zadowoleni. Zarządzający /TFI/ nimi, ponieważ wyniki są naprawdę na dobrym poziomie, natomiast inwestorzy, ponieważ dobrze na tych inwestycjach zarobili. Kryzys sprawił, że wielu inwestorów wycofało swoje pieniądze z funduszy, część przeniosła je na rynek lokat, część natomiast postanowiła przeczekać brak koniunktury. Kiedy na rynku funduszy zaczęło się lepiej dziać inwestorzy wrócili. Teraz mają swoje pięć minut, bowiem jak na razie fundusze zarabiają. Oczywiście nie wszystkie fundusze zarobiły jednakowo, ponieważ rynek funduszy rządzi się takimi samymi prawami jak cały rynek finansowy. Są fundusze lepsze i gorsze, fundusze lepiej inwestujące oraz takie, które nie trafiły zbyt dobrze z inwestycjami, fundusze, które zarobiły naprawdę duże pieniądze dla swoich klientów i takie, które zarobiły niewiele lub w ogóle nie miały zysków. Dlatego decydując się na ulokowanie swoich pieniędzy w jakimś funduszu musimy dobrze się zastanowić i wybrać najlepsze propozycje. A jest w czym wybierać, bowiem rynek funduszy inwestycyjnych jest bogaty. Jednocześnie nie jest to łatwe. Ten kto posiada określona wiedzę na temat funduszy wie czy postawić na fundusze otwarte, czy zamknięte, na fundusze akcyjne czy może fundusze papierów dłużnych? A może na fundusze hybrydowe?
– To już zależy od decyzji inwestora jakie fundusze wybierze, fundusze otwarte, zamknięte czy hybrydowe. To ostatnie wbrew pozorom cieszą się sporym zainteresowaniem inwestorów. Powodów jest kilka, a jednym z najważniejszych jest fakt, że inwestują w różne rodzaje papierów wartościowych. Mogą to być akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych, depozyty bankowe, waluty, a także w tak zwane instrumenty podobne. Wachlarz inwestycyjny jest więc bardzo szeroki. Można jeszcze do tego dodać, że do rodzaju hybryd zaliczyć jeszcze można fundusze stabilnego wzrostu oraz fundusze zrównoważone. Osobiście wole fundusze otwarte i w nie w zasadzie najwięcej inwestuję, ale nie unikam też funduszy hybrydowych – stwierdził jeden z inwestorów.
Jeżeli ktoś zamierza inwestować w fundusze typu hybrydowego musi się uzbroić w cierpliwość i poczekać na zysk. W ogóle inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest sporym ryzykiem – nawet jeżeli inwestujemy w fundusze typu hybryd. Jeżeli nie chcemy w ogóle ryzykować najlepiej zainwestujmy w fundusze bezpieczne, albo depozyty bankowe.