OFE to twoja emerytura!

OFE, a więc Otwarty Fundusz Emerytalny jest częścią systemu emerytalnego, z którego każdy obywatel w przyszłości po przejściu na emeryturę będzie otrzymywał pieniądze.
System emerytalny w naszym kraju składa się z trzech filarów:
1.    pierwszym jest ZUS i jest on obowiązkowy dla wszystkich obywateli
2.    drugim jest OFE i jest obowiązkowe dla wszystkich urodzonych po 31 grudnia 1968r., co więcej nowym system zostały też objęte osoby urodzone przed 1 stycznia 1969 roku, a po 31 grudnia 1948 roku, jednak mają oni wybór i mogą pozostać w ZUS-ie, rezygnując tym samym z przejścia na nowe zasady.
3.    trzecim jest dobrowolne ubezpieczenie emerytalne.

Co miesiąc ZUS przekazuje do OFE część składki przeznaczonej na ubezpieczenie społeczne, która jest odprowadzana przez pracodawcę. Do wybranego przez pracownika otwartego funduszu emerytalnego zostaje odprowadzone 7,3% zarobków brutto. Pieniądze mogą być wpłacane tylko przez ZUS, klient nie jest upoważniony do samodzielnego wpłacenia jakiejkolwiek kwoty. Otwarty fundusz emerytalny otrzymane kwoty inwestuje na różne sposoby, aby jak najlepiej mnożyć ich ilość, do czasu gdy klient zacznie z nich korzystać.

Wybór otwartego funduszu emerytalnego jest obowiązkowy dla każdego pracującego obywatela i mającego opłacany ZUS. W przypadku gdy fundusz nie zostanie samodzielnie obrany przez daną osobę, zostanie wówczas wylosowany i przypisany automatycznie przez ZUS.

Przystąpienie i zmiana OFE co dwa lata są bezpłatne. Pieniądze w funduszu są inwestowane na indywidualne konto, o którym stanie klient jest regularnie powiadamiany. Jak zostało to wcześniej wspomniane, pieniądze na ten cel wpłaca pracodawca, a więc nie zostają zaangażowane w to oszczędności klienta. Dodatkowo warto wybrać fundusz przynoszący jak największą stopę zwrotu, gdyż środki gromadzone na koncie podlegają dziedziczeniu.