Obligacje czy lokata

Październik 17
12:41 2013
Obligacje czy lokata
Oceń ten artykuł

Banki podnoszą procentową poprzeczkę. Coraz częściej możemy zobaczyć w ofertach  lokaty, które oprocentowane są  powyżej 7%.  Jednak czy jest to skuteczna ochrona przed szalejącą inflacją? Analitycy sugerują lokację środków w papiery dłużne.

Promocyjne oferty bankowe dotyczące lokaty to wciąż za mało. Mimo coraz wyższego oprocentowania to wciąż szereg formalności i ryzyko. W większości oddziałów , aby móc pozwolić sobie na ten rodzaj inwestycji zmuszeni jesteśmy do otwarcia konta osobistego. Osoby, które mają wątpliwości, co do tego sposobu oszczędzania powinny zastanowić się nad inną alternatywą. Nie warto bowiem budować swojego portfela na bazie chwilowych promocji. Na ratunek wszystkim inwestorom przychodzą obligacje banków spółdzielczych. Cechują się one względnie niewielkim zyskiem, bowiem ich średnia rentowność utrzymuje się na poziomie 7,7 %. Warto jednak zauważyć, że ich wartość jest wyższa od tradycyjnej lokaty nawet o 2,7 % w sakli roku. Zaletą tego typu inwestycji jest brak niebezpieczeństwa związanego ze wzrostem inflacji. Stopa procentowa uzależniona jest od stawki WIBOR w skali sześciomiesięcznej, która jest powiększona o marże na poziomie 3 -3,5 %.  Zysk  jest rezultatem realnych stóp procentowych. Warunkiem inwestycji w obligacje jest otwarcie rachunku maklerskiego.  Co z kolei powinno być poparte podstawową wiedzą odnośnie funkcjonowania rynku papierów wartościowych. W celu dokonania optymalnego wyboru obligacji warto decydować się na zakup w pierwszych dniach okresu odsetkowego. W przeciwnym razie możemy spodziewać się opłaty w formie podatku od naliczonych w tym dniu odsetek. Wadą rynku obligacji spółdzielczych jest niska płynność. W związku z tym należy zdawać sobie sprawę z ryzyka jakie wiąże się z obligacjami banków spółdzielczych. Emitują one długoterminowe obligacje podporządkowane w celu zwiększenia kapitału własnego. Następstwem tego jest warunek odroczenia wypłaty odsetek.