Lokata on-line

Luty 21
22:09 2012
Oceń ten artykuł

Hasło on-line oznacza „na linii” i wiąże się z internetową i komputerową nomenkluaturą. Migracja produktów finansowych na łamy internetu wywołała niemały przełom w kwestii finansów i usług bankowych. Dzisiaj większość produktów finansowych, po które jeszcze do niedawna musieliśmy udać się do oddziału bankowego dostępnych jest w sieci. Hitem ostatnich miesięcy jest lokata on-line.

Rozwiązania internetowe niosą za sobą szereg istotnych korzyści. Dzięki przeniesieniu bankowości do cyberprzestrzeni klienci nie są dzisiaj zobowiązani no marnotractwa cennych minut w kolejkach bankowych. Do niedawna aby założyć lokatę bankową, należało udać się do instytucji finansowej i spełnić szereg obowiązkowych formalności. Dynamika jaka towarzyszy usługom bankowym spowodowała , że dzisiaj nie musimy pokonywać długich kilometrów do oddziału swojego banku. Wystarczy, że złożymy odpowiedni wniosek na stronie internetowej wybranego przez nas banku. Taką możliwość oferuje na polskim rynku już kilka banków, chociaż nie wszystkie z tych ofert są jeszcze w pełni “online” i niekiedy. Lokata on-line jest w pełni dostępna w instytucjach stricte internetowych jak mBank czy Inteligo. Czym powinna cechować się idealna lokata on-line? Przede wszystkim nie może wymagać od nas założenia konta osobistego w wybranym banku. Klienci powinni mieć możliwość dostarczenia wszystkich, niezbędnych dokumentów drogą pocztową lub e-maliem. |Podczas zakładania lokaty musimy mieć możliwość wyboru automatycznego przedłużenia na kolejny taki sam okres. Najważniejszą zaletą lokaty on-line jest możliwość dokonywania wszystkich czynności związanych z założeniem lokaty za pomocą komputera, bez wychodzenia z domu. Oprocentowanie lokaty on-line w większości przypadków waha się w granicach 3% – 8%. Jeśli nie masz dobrego rozeznania gdzie najkorzystniej ulokować swoje oszczędności możesz skorzystać z rankingu lokat bankowych.