Lokata-inwestuj bezpiecznie swoje pieniądze!

Czym jest lokata bankowa? To środki pieniężne, które klient na podstawie umowy przekazuje w depozyt wybranemu bankowi za dodatkowy procent od tej kwoty. Są więc to pieniądze, które zostały ulokowane w banku na koncie bankowym danego klienta. Dzięki takiej inwestycji bezpiecznie oszczędzamy a nawet zarabiamy pieniądze.

Potocznie jest to pożyczka klienta dla banku w zamian za umowne odsetki od lokaty. Lokata bankowa jest więc formą inwestycji, polegającą na powierzeniu środków finansowych dla banku w zamian za dodatkową kwotę.
Można spotkać także synonimy lokaty: wkłady bankowe, lokaty oszczędnościowe. Ciekawostką jest, że w przeszłości lokatami bankowymi były też kosztowności np. złoto.
Banki są pośrednikami finansowymi. Umożliwiają jednej grupie przechowywanie środków finansowych za wynagrodzeniem, a drugiej, która potrzebuje środków na inwestycje, zakup lub spłatę udzielając pożyczek i kredytów.

Wybierając lokatę warto zwrócić uwagę nie tylko na wysokość jej oprocentowania, ale również na kapitalizację (częstotliwość naliczania odsetek). Im następuje ona częściej, tym lepiej, gdyż odsetki powiększają kapitał, który będzie pracował na kolejne zyski.
Lokata może być wpłacona na dany okres (jest to wówczas lokata terminowa), mogą być również płatne na każde żądanie(w tym przypadku jednak środki pieniężne są mało oprocentowane, nie można więc mówić w tym wypadku o efektywnym oszczędzaniu).
Lokata może mieć oprocentowanie stałe lub zmienne. Stałe nie podlega jakiejkolwiek zmianie przez cały okres trwania umowy. Oprocentowanie zmienne, jak wskazuje sama nazwa, może ulegać zmianom w zależności od sytuacji na rynku finansowym.

Możemy założyć lokatę w jakim banku chcemy, nawet bez konieczności korzystania z jego usług wcześniej lub obecnie. Nie powinniśmy więc kurczowo trzymać się swojej pierwotnej placówki i tylko tam lokować oszczędności, a wybrać najlepszy dla lokaty bank.