Leasing nieruchomości i korzyści z niego

Marzec 12
18:33 2012
Oceń ten artykuł

Działalnie leasingu nieruchomości jest bardzo proste. Nie różni się on od leasingu samochodowego, leasingu maszyn , czy leasingu urządzeń. Leasing nieruchomości polega na tym, że finansujący, którym z reguły jest firma leasingowa, przenosi prawo do korzystania z nieruchomości na korzystającego, którym jest osoba fizyczna lub przedsiębiorca, czy przedsiębiorstwo. W zamian za możliwość korzystania z nieruchomości korzystający opłaca na rzecz finansującego raty leasingowe. Pod koniec umowy leasingu, gdy korzystający spłaci ostatnią ratę leasingową, staje się on właścicielem nieruchomości. Leasing nieruchomości różni się od kredytu bankowego zaciągniętego na przecz zakupu nieruchomości tym, że korzystający spłaca tylko raty leasingu, a nie odsetki naliczone od niego. Minusem leasingu nieruchomości, w przeciwieństwie do kredytu bankowego jest to , że jeśli leasingobiorca spóźni się z zapłatą chociażby jednej raty leasingowej, finansujący ma prawo zerwać umowę i zatrzymać wpłacone do tej pory raty leasingowe, na poczet utraconych korzyści związanym z nie wywiązaniem się przez korzystającego z warunków umowy. Leasing nieruchomości to nie tylko budynki biurowe, ale również w leasing nieruchomości można wziąć hale produkcyjne, budynki handlowe oraz usługowe, hotele czy stacje benzynowe. Jedną z korzyści jakie przynosi leasing nieruchomości jest sama możliwość nabycia własności nieruchomości. Nieruchomości są potrzebne przedsiębiorcom do rozlecenia czy w ogóle prowadzenia swojej działalności ,niestety nie każde m na ich zakup odpowiedni kapitał. Taką szansę daje właśnie leasing nieruchomości, gdyż w przeciwieństwie do banków, które z rezerwą podchodzą do udzielania kredytów bankowych na ten cel, firmy leasingowe nie mają takich oporów. Leasing nieruchomości przynosi korzyści dl obu stron.