Kredyty inwestycyjne

Luty 15
18:47 2012
Kredyty inwestycyjne
5 (100%) 1 vote

Prowadzenie działalności gospodarczej wielokrotnie wymaga od przedsiębiorcy radykalnych decyzji. Jedną z nich jest podjęcie ryzyka inwestycji. Spektrum możliwości jest duże. Jedyną barierą na drodze do skutecznego pomnażania kapitału jest nierzadko brak gotówki.

Jak pokonać tę przeszkodę?

Ratunkiem w takiej sytuacji mogą być kredyty inwestycyjne.

Aby zmodernizować swoje przedsiębiorstwo, właściciele firm mają dzisiaj szerokie spektrum możliwości. Do niedawna banki pod lupę brały klientów, którzy wnioskowali o finansowanie a na swoim koncie mieli jedynie kilkumiesięczną działalność gospodarczą. Taki klient jest bowiem nie wiarygodny w oczach banku, który ma wątpliwości co do regularnych spłat zobowiązania kredytowego. Jak sama nazwa wskazuje kredyty inwestycyjne udzielane są na nowe inwestycje. Ocena czy weryfikacja zdolności kredytowej klienta opiera się na obrocie na rachunku. Im lepsza kondycja ekonomiczna kredytobiorcy tym wyższa szansa na uzyskanie finansowania z ramienia bankowego. Jeżeli ocena możliwości klienta okaże się korzystna to kredytobiorca może liczyć na finansowanie ok. 80% inwestycji.

Kto może skorzystać z kredytu inwestycyjnego?

  • Przedsiębiorstwa działające ponad rok czasu
  • Przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce które nie mają obowiązku stosowania zasad rachunkowości określonych Ustawą o rachunkowości,
  • Przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce które są zobowiązane do stosowania zasad rachunkowości określonych Ustawą o rachunkowości,
  • Osoby fizyczne wykonujące tzw. wolny zawód

W przypadku kredytu inwestycyjnego stosowane są następujące formy zabezpieczeń:

  • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów Prawa Bankowego
  • Weksle własne in blanco
  • Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w naszym banku
  • Zastaw rejestrowy, przewłaszczenie, hipoteka na finansowanych przedmiotach inwestycji
  • Inne rodzaje zabezpieczeń akceptowane przez bank

Inwestycje to jedna z najistotniejszych kwestii w momencie jak prowadzimy własną działalność gospodarczą. Bez wprowadzania nowych usług czy technologii świat stałby w miejscu a my nie rozwijalibyśmy się intelektualnie w tak szybkim tempie. Każdy, kto prowadzi własny biznes wie jak trudno jest pozyskać odpowiednie fundusze na swoje inwestycyjne plany.

Wedle definicji zawartej w słowniku, inwestycje to nakład gospodarczy aby tworzyć lub zwiększać majątek trwały. Są to wszelkie strwonione pieniądze przedsiębiorstwa, która w ostatecznym rachunku posłużyły jako element rozwoju przedsiębiorstwa oraz pomnażania kapitału. Za pośrednictwem takiego rodzaju mechanizmów jesteśmy w stanie zanotować stopniowe rozwijanie się pod względem technologicznym. Kredyt inwestycyjny zazwyczaj jest udzielany na długi przedział czasowy a jego wykorzystanie znajduje się w finansowaniu działalności gospodarczej, którą kredytobiorca . Kredyty inwestycyjne zaciągną są zazwyczaj na takie cele jak rozbudowa bądź nabycie określonych środków.

Bardzo często operatorzy linii bankowej żądają od nas biznesplan naszej firmy w celu analizy. Zadaniem takiego postępowania jest udowodnienie instytucji finansowej o planowanym rozwoju firmy i zwiększeniu jej majątku. Gdy chodzi o kredyty inwestycyjne do dyspozycji posiadamy dwie formy ratalne, malejąca oraz ta o stałej wysokości. Wybór w przypadku dwóch możliwości należy tylko i wyłącznie do klienta danej usługi. Na rynku mamy trzy rodzaje kredytów inwestycyjnych. Do dyspozycji posiadamy pożyczkę na wyposażenie, która jest przeznaczona dla osób chcących zmienić bądź zakupić wyposażenie swojego biur bądź niezbędnego sprzętu. Drugim typem finansowania to kredyt na restrukturyzację dzięki któremu jesteśmy w tanie przebudować od podstaw nasze przedsiębiorstwo w aspekcie strukturalnym.

Kredyty bankowe są dedykowane wielu grupom docelowym. Większość z nich dotyczy szarych obywateli jednak niektóre z nich dedykowane są dla przedsiębiorców. Jest to dla banków bardzo ważna grupa, która generuje ogromne zyski z kredytów. W poniższym artykule opiszemy kredyty , które zostały stworzone dla biznesmenów posiadających własne działalności gospodarczych. Kredyty inwestycyjne powstały kilka lat temu podczas gdy w naszym kraju rozwijały się z dużą intensywnością małe i średnie przedsiębiorstwa. Kredyt inwestycyjny został stworzony w celu powiększenia majątku trwałego firmy. W późniejszym etapie kredyt inwestycyjny został sprecyzowany w kierunki inwestycji.

W sytuacji kiedy klient chciał zainwestować kapitał w nowe inwestycje a nie miałby określonego kapitału mógł skorzystać z oferty bankowej pt. ” kredyty inwestycyjne”. Otrzymanie finansowania nie jest jednak takie proste. Należy móc pochwalić się odpowiednimi dochodami , które przekraczają określone normy bankowe. Jedynie na podstawie obrotów na rachunku firmowym bank mógł przyznać przedsiębiorcy wsparcie firmowe. Kredyty dedykowane przedsiębiorcom to jednak nie tylko kredyty inwestycyjne. Jak się okazuje instytucje finansowe oferują biznesmenom dużo większe pole do manewru. Kredyt obrotowy jest jedną z alternatyw. Oprócz niego przedsiębiorca może ubiegać się o przyznanie karty kredytowej bądź kredytu odnawialnego.

Są to perspektywy, które są przeznaczone ze specjalną dedykacją dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Niestety w dzisiejszych czasach trudno jest uzyskać wsparcie finansowe ponieważ kryzys finansowe pustoszeje instytucje bankowe. Gospodarka jest w coraz gorszej kondycji. Koniunktura staje się coraz słabsza a nasze możliwości pod względem potencjalnego kredytu maleją z dnia na dzień.