Kredyt dla nowych firm

Luty 22
19:04 2012
Oceń ten artykuł

Kredyt dla nowych firm może przybierać kilka zasadniczych form. Pierwszą z nich jest kredyt obrotowy, drugą stanowi kredyt inwestycyjny. Trzecia forma pożyczkowa to stale odnawiający się kredyt na rachunku bieżącym. Która z przedstawionych metod finansowania jest najskuteczniejsza?

Kredyty dla osób prowadzących działalność gospodarczą, firm, podmiotów gospodarczych oraz firm posiadających osobowość prawną oraz wszelkiego rodzaju spółek a także będących zarówno rezydentem (posiadających siedzibę na terenie Polski), jak i nierezydentem (siedziba firmy znajduje się poza granicami Polski) dostępne są w każdym baku. W swojej tradycyjne postaci występują one w trzech formach:

Kredyt obrotowy

Jest to pożyczka , której być lub nie być zależy od kondycji ekonomicznej firmy. Jeżeli obrót na rachunku w skali ostatniego roku jest dla banku satysfakcjonujący to przedsiębiorca może liczyć na finansowanie. Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb danego przedsiębiorstwa. Może on być wypłacany jednorazowo lub w postaci comiesięcznej transzy. Oprocentowany jest on na średnio kilkanaście procent.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny to inaczej kredyt przeznaczony na inwestycje prowadzone w ramach firmy. Jest on dedykowany zarówno do rezydentów Polski jak i osób mieszkających poza granicami naszego kraju. Jest to forma finansowania, która wymaga wkładu własnego i potwierdzenia zdolności kredytowej. Okres spłaty może sięgać nawet do 15 lat w przypadku kredytów inwestycyjnych zabezpieczonych hipoteką.

Kredyt na rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym umożliwia firmie zadłużenie się do ustalonego w umowie limitu debetowego w tym rachunku. Warunkiem jaki determinuje taką formę finansowania jest posiadanie od określonego czasu rachunku bankowego w danej instytucji, w której staramy się o linię kredytową.

Limit kredytu ustalany jest z uwzględnieniem :
wysokości obrotów na rachunku bieżącym,
poziomu zdolności kredytowej,
rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych,
rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.