Karta płatnicza rodzaje

Luty 15
18:50 2012
Oceń ten artykuł

 
Karta płatnicza ma wiele odsłon, te najbardziej popularne wśród konsumentów to standardowe karty płatnicze, debetowe oraz kredytowe. W ostatnim czasie dużą popularność zyskuje karta kredytowa. Dzisiaj nie zarezerwujemy hotelu bądź lotu bez posiadania tego produktu finansowego. W wielu sytuacjach jest ona po prostu niezbędna.
 
W najprostszym tłumaczeniu karta kredytowa to karta płatnicza , dzięki której dokonamy transakcji bezgotówkowej w sytuacji kiedy nie mamy środków na koncie. Przez wiele osób, określana jest mianem “darmowego kredytu”. Każda umowa z operatorem bankowym w tym zakresie przewiduje okres bez odsetkowy. Co to jest? Jest to czas, kiedy możemy spłacić nasz dług bez konieczności płacenia odsetek. Dzieje się tak natomiast w sytuacji, kiedy nie spłacimy zobowiązania w określonym w umowie czasie. W sytuacji, kiedy nie spłacimy kredytu w odpowiednim czasie naliczone zostaną wysokie kary pieniężne. W większości przypadków okres bez odsetkowy nie przekracza 4 tygodni. W niektóry przypadkach  nie jest dłuższy niż 2 tygodnie. Karta kredytowa może być niezwykle przydatnym i pomocnym narzędziem, należy jedynie ją regularnie spłacać, aby nie popaść w jeszcze większe tarapaty finansowe. Do niedawna za użytkowanie owej karty, konsument był zobowiązany do miesięcznej płatności. Dzisiaj większość banków oferuje karty kredytowe pozbawione jakikolwiek dodatkowych kosztów.  W Pekao SA. BZ WBK, Polbanku, BGŻ, Multibanku, Deutsche Banku jest tak, że jeżeli klient dokona wielu transakcji w miesiącu to zostaje zwolniony z owego abonamentu. Poszczególne karty kredytowe różnią się między sobą zakresem działania i budową. Wyróżniamy kolejno karty kredytowe lokalne, krajowe i międzynarodowe. Różnica między nimi polega na możliwości dokonywania transakcji z podziałem na konkretne tereny. Ze względu na różnice w budowie karty kredytowe dzielimy na magnetyczne, wypukłe,chipowe i hybrydowe.