Jest jakieś wyjście

Styczeń 04
13:45 2012
Oceń ten artykuł

Rozpoczynający działalność biznesową niech nawet nie marzą o pomocy finansowej banków. W Polsce banki niekoniecznie zainteresowane są wspieraniem przedsiębiorczości i jest to nieco dziwna sytuacja, ponieważ ich obroty z firmami z roku na rok rosną. Tymczasem małe i średnie firmy, potrzebują dopływu gotówki jak ryba wody. Na banki rzadko mogą liczyć, nawet jeżeli udokumentują swoje zdolności kredytowe. Wprawdzie można się o taki środki starać na rynku kapitałowym, ale jest to tylko teoretyczne wsparcie, bowiem praktyka najczęściej mija się z teorią. Kiedy więc pojawił się na naszym rynku kryzys banki nawet na pewien czas w ogóle zrezygnowały z kredytowania i kredyt gospodarcza działalność odszedł w zapomnienie. Nie był to też najlepszy okres dla rynku mieszkaniowego, nie był przedsiębiorców, którzy mieli kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej swoich firm i nie był dla klientów indywidualnych. Tymczasem zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga środków oraz osób znających się na tym biznesie. Jeżeli tego nie ma mogą pojawić się kłopoty. Nic więc dziwnego, że wiele firm źle zarządzanych i nie dotowanych szybko zbankrutowało. Pozostali przedsiębiorcy szukają wyjścia i pieniędzy. To prawda, że kredyt dla firm to najczęściej jedyne rozwiązanie, a skoro go niema to może kredyt dyskontowy? Czyli najprościej rzecz ujmując dyskontowanie.
– Być może pewnym wyjściem z tej patowej sytuacji jest kredyt dyskontowy. Wielu kredytobiorców nie bardzo jednak wie co to za kredyt i na jakich zasadach funkcjonuje i co to w ogóle jest dyskontowanie. Otóż najprościej rzecz ujmując dyskontowanie to świadome ignorowanie dostępnych informacji umożliwiające rozwiązanie danego problemu, z którymi boryka się człowiek. A w bankowo-kredytowej nomenklaturze dyskontowanie, a właściwie dyskonto to po prostu kwota o którą bank pomniejsza wypłatę kredytu udzielonego w zamian za oddanie weksla. Tak więc “kredyt dyskontowy związany jest z obrotem wekslowym. Banki handlowe przyjmują weksel do dyskonta udzielając kredytu dyskontowego. Posiadacz weksla, złożywszy go do dyskonta, otrzymuje kwotę wypisana na wekslu lecz pomniejszoną o dyskonto. Bank handlowy może później redyskontować weksel w banku centralnym otrzymując kwotę weksla pomniejszoną o redyskonto” – tyle oficjalna informacja. Trzeba też powiedzieć, że kredyt dyskontowy również udzielany jest na podstawie złożonego wcześniej wniosku oraz podpisania umowy kredytowej, co jest chyba rzeczą oczywistą. Poza tym kredyt dyskontowy jest z natury rzeczy kredytem krótkoterminowym udzielanym: jednorazowo w odniesieniu do każdego złożonego weksla, poza tym bank może także uruchomić linię dyskontową poprzez przyznanie na podstawie umowy limitu dyskontowego, w ramach którego do jego wysokości i w ustalonym w umowie okresie będą przyjmowane weksle do dyskonta. Czy przedsiębiorcy korzystają z tej formy kredytowania przez bank? Z pewnością, ale jaka jest tego skala nie wiadomo. Nie wiadomo, też jakie warunki stawiają przed kredytobiorcami banki i jakie są konkretne zasady ich przyznawania.