IKE a emerytura

Luty 29
18:23 2012
Oceń ten artykuł

Choć przejście na emeryturę wydaje się szczególnie ludziom młodym, odległe w czasie, to do nich głównie skierowany jest system oszczędzania w ramach indywidualnych kont emerytalnych. Oferowane przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i domy maklerskie indywidualne konta emerytalne pozwalają osobom już od 16 roku życia gromadzić comiesięcznie niewielkie kwoty, które to środki lokowane przez ww. jednostki w różnorakie instrumenty finansowe, pozwalają wygenerować zyski, dodatkowo zwolnione z podatku od zysków kapitałowych  oraz wyłączone z podatku od spadku i darowizn i w perspektywie zapewnić nam zasłużoną emeryturę. Skupmy się na IKE PZU.

Gdybyśmy jednak negatywnie ocenili zyskowność naszych środków w dotychczasowej instytucji finansowej, możemy w każdej chwili ją zmienić dokonując tzw. wypłaty transferowej lub też zrezygnować tj. wyjść z inwestycji, czyli złożyć wypowiedzenie i dyspozycję zwrotu środków w dowolnym momencie. Pamiętać też musimy, że rezygnując z inwestycji w IKE tracimy prawo do zwolnienia podatkowego.

IKE PZU  pozwala nam również na zabezpieczenie zgromadzonych środków na wypadek naszej śmierci, już w momencie zawierania umowy o IKE PZU możemy również wskazać beneficjenta naszych oszczędności. Tak więc warto zastanowić się nad wyborem tejże formy oszczędzania. Jednym z nich jest PZU, oferujące tak zwane IKE PZU. Pamiętajmy jednak, że jest wiele instytucji finansowych liderów IKE na naszym rynku, a wśród nich Union Investents, Aviva Investors, ARKA, BPH, Legg Mason, z których ofertami warto się zapoznać.

Jak zapewnić sobie godziwą emeryturę? Odpowiedź na to pytanie jest tym trudniejsza, im kryzys   wpływający na gospodarki coraz większej ilości państw, doprowadza do zwiększenia i wyrównania wieku emerytalnego. Starzejące się społeczeństwo i zbliżający się upadek systemu emerytalnego zmusza do alternatywnych rozwiązań.