Hipoteka przymusowa a zaspokojenie wierzycieli

Grudzień 11
13:45 2011
Oceń ten artykuł

Czym jest hipoteka? Jest to zabezpieczenie wierzytelności w ramach kredytu hipotecznego. Stanowi dla banku gwarancje wypłacalności klienta. Wyróżniamy kilka rodzajów hipotek m.in. zwykła, przymusowa i kaucyjna. Dzisiaj zajmiemy się wątkiem hipoteki przymusowej. Jest ona jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym.

Czym jest hipoteka przymusowa i jak ją ustanowić? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w niniejszym materiale.  Hipoteka przymusowa nie powstaje na mocy jednostronnej umowy a w oparciu o złożony przez wierzyciela wniosek z załączonym do niego tytułem uprawniającym do prowadzenia egzekucji. W praktyce oznacza to, że de facto powstaje bez zgody właściciela nieruchomości (stąd też jej nazwa).  Aby móc ustanowić ową hipoteką wierzyciel musi posiadać określone dokumenty tzn. musi dysponować określonym tytułem egzekucyjnym. Co może być owym tytułem? Według przepisu art 777 Kodeksu postępowania cywilnego, tytułami egzekucyjnymi m.in. orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem, orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem, ugoda przed mediatorem etc.  Decyzją jaka uprawnia do hipoteki przymusowej jest także decyzja sądu o udzieleniu zabezpieczenia czy postanowienia prokuratora. Hipoteka przymusowa może zostać ustanowiona na wszystkich dostępnych nieruchomościach, które posiada dłużnik. Wokół kwestii hipoteki przymusowej toczą się jednak pewne spekulacje i kontrowersje. Polegają one na tym, że wierzyciele,którzy dysponują tytułami egzekucyjnymi hipotek ogłaszają hipoteką już po jej zajęciu. Wpis hipoteki przymusowej na rzecz wierzyciela po zajęciu nieruchomości powoduje, że jego wierzytelność uczestniczy w podziale kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości i jest zaspokajana w pierwszej kolejności, przed wierzycielami egzekwującymi, na podstawie art. 1025 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego