Hipoteka przymusowa

Listopad 13
17:47 2011
Oceń ten artykuł

Zastanawiasz się nad kredytem hipotecznym? Słyszałeś , że to najkorzystniejsze rozwiązanie jednak nie wiesz jak czym dokładnie jest tajemnicza “hipoteka”? W dzisiejszym materiale wyjaśnimy pojęcie hipoteki i wyróżniamy kilka jej rodzajów.

Hipoteka jest to zabezpieczenie wierzytelności. Oznacza to, że konsument, który w ramach zadłużenia zastawia swoją nieruchomość traci do niej pełne prawo. Dom, mieszkanie czy działka własnościowa w takiej sytuacji stanowi ograniczone prawo do jej użytkowania. Oznacza to , że kredytobiorca dopóki spłaca dług może z niej korzystać jednak nie może np. jej sprzedać.

W sytuacji kiedy konsument z jakiegoś powodu nie będzie w stanie spłacać kredytu, owa nieruchomość stanie się własnością instytucji finansującej. Inaczej mówiąc, hipoteka to zastaw na nieruchomości. Aby hipoteka mogła powstać potrzebny jest wpis do księgi wieczystej w dziale IV. Co może obciążyć hipoteka? Lista jest dość długa: nieruchomości, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaniowego, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie czy też prawo do domu jednorodzinnego. Rodzajów hipotek jest wiele, jednym z nich jest hipoteka przymusowa. Owa hipoteka także jest sposobem na zabezpieczenie kredytu. Różnica polega jednak na tym, ze hipoteka przymusowa nie powstaje na mocy umowy a na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku z załączonym do niego tytułem uprawniającym do prowadzenia egzekucji. Hipoteka przymusowa jest ustanowiona w momencie kiedy wierzyciel dysponuje odpowiednim tytułem egzekucyjnym, który z kolei jest uprawnieniem do wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Wymogiem do ustanowienia hipoteki przymusowej jest również załączenie do wniosku tytułu uprawniającego do jej ustanowienia. Ową hipotekę można ustanowić także za pośrednictwem sądu.