Finansowy czy operacyjny

Kryzys wyznacza wybory, ale nie parlamentarne czy samorządowe, ale dotyczące polityki finansowo-gospodarczej polskich przedsiębiorców. Tych małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ duże firmy najczęściej sobie radzą. Trudno zresztą się temu dziwić, albowiem duże firmy mają pieniądze, a kiedy potrzebują większej gotówki mogą liczyć na banki. Małe i średnie firmy takiego wyboru nie mają. Banki zresztą nie kryją się ze swoją opinią na temat kredytowania przedsiębiorstw i głośno mówią o łagodzeniu swojej polityki kredytowej w stosunku do dużych korporacji. Mali najczęściej nie mają szans na krojenie wspólnego tortu kredytowego. Przedsiębiorcy nie mają czasu, aby bezczynnie oczekiwać, aż bankom się odmieni, dlatego aby przeżyć muszą podejmować decyzje biznesowe już teraz. Coraz częściej więc kierują swoje zainteresowanie w kierunku leasingu. Pozyskanie środków trwałych w drodze leasigu jest w chwili obecnej jedynym sensownym rozwiązaniem dla MPS, poza tym mogą je pozyskać bez angażowania znaczących środków finansowych. Przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać o jednej rzeczy- skutkach podatkowych takich decyzji. To znaczy od rodzaju leasingu, od tego czy będzie to leasing finansowy czy leasing operacyjny. Inne naliczania podatku są w przypadku leasingu operacyjnego, a inne skutki podatkowe niesie za sobą leasing finansowy. Przedsiębiorców interesuje też najtańszy leasing.
– Jest rzeczą oczywistą, że najtańszy leasing ma największy popyt. Zacznijmy jednak od tego, że leasing jest obok kredytowania najważniejszą formą finansowania przedsiębiorstw. Tymczasem przed podjęciem decyzji należy się zastanowić jak będzie leasing najkorzystniejszy dla przedsiębiorstwa. Celowo mówię najkorzystniejszy, a nie najtańszy leasing. To ważne, należy też pamiętać, że leasing finansowy oraz leasing operacyjny rządzą się zgoła odmiennymi prawami. Który jest korzystniejszy? Przy leasingu finansowym – jest to podstawowa różnica pomiędzy leasingiem finansowym i operacyjnym – odpisy amortyzacyjne są w gestii leasingobiorcy. To po pierwsze. Po drugie umowa taka zawierana jest na czas określony, suma opłat za leasing finansowy pomniejszona jest o podatek wat. W przypadku leasigu operacyjnego środek trwały brany w leasing nie jest własnością leasingobiorcy lecz leasingodawcy i to do niego należy dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. To po pierwsze. Po drugie, przy leasingu operacyjnym leasingobiorca może wliczyć całość opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu, przy leasingu finansowym tylko część odsetkową. I jeszcze jedno, przy leasingu finansowym należy na początku, czyli przed rozpoczęcie leasingu, zapłacić tak zwaną opłatę inicjalną. Jest to bezzwrotna kwota wpłacana za wydanie przedmiotu w leasing. Sumując, każdy rodzaj leasingu, bez względu czy jest to leasing finansowy czy operacyjny ma swoje zalety i wady. Decyzję podejmuje firma, która wylicza jaki leasing jest dla niej najkorzystniejszy – twierdzi znawca tego rynku.