Finansowanie inwestycji w ogrzewanie

Kwiecień 22
15:12 2016
Oceń ten artykuł

W ramach programu dopłat do kolektorów, realizowanego w ramienia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zainteresowani zakupem paneli słonecznych na kredyt mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 45 proc. kapitału kredytu.

Z programu dotacji do zakupu i montażu kolektorów słonecznych, wdrożonego przez NFOŚiGW, skorzystać mogą osoby fizyczne, rolnicy oraz wspólnoty mieszkaniowe (z wyjątkiem odbiorców zaopatrujących się w energię grzewczą z sieci ciepłowniczej). W przypadku rolników solary mogą zostać przeznaczone tylko na użytek własny gospodarstwa domowego, bez możliwości uzyskania dopłat do urządzeń grzewczych montowanych na budynkach gospodarczych. Wyjątkiem są lokale wykorzystywane częściowo w działalności gospodarczej – w ich przypadku maksymalna wysokość dotacji zostanie wyliczona w oparciu o procentowy udział powierzchni budynku, jaka kwalifikuje się do programu ze względu na prywatny charakter jej przeznaczenia.

Dotacje do ekologicznej instalacji grzewczej sięgać mogą 45 proc. wydatków poniesionych na zakup i montaż kolektorów, ale nie mogą wynieść więcej niż 2,5 tys. zł brutto na 1 m.kw. łącznej powierzchni zamontowanych solarów. Finansowanie może objąć koszt projektu instalacji grzewczej, koszt nabycia kolektorów wraz z osprzętem (m.in. zasobnikiem, przewodami instalacyjnymi i automatyką), koszt zakupu ciepłomierza, a także koszt montażu solarów i wydatek poniesiony na opłacenie podatku VAT.

Pozyskane w ramach programu fundusze przeznaczane będą na poczet częściowej spłaty zaciągniętego przez beneficjenta kredytu. Te udzielane są obecnie przez 6 banków współpracujących z NFOŚiGW, a należą do nich m.in. BOŚ Bank i BPS. By uzyskać pozytywną decyzję kredytową, wystarczy odpowiednia zdolność kredytowa oraz pozytywna historia kredytowa w BIK. Co istotne, data widniejąca na fakturze zakupu kolektorów nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku kredytowego w banku, w którym będziemy starać się o pożyczkę z dofinansowaniem.