Ekspektatywa

Grudzień 28
13:12 2011
Oceń ten artykuł

Pojęcie ekspektatywy związane jest bezpośrednio z kredytami hipotecznymi. Termin ten używany jest w kontekście określenia oczekiwania wybudowania przez firmę deweloperską bądź spółdzielnię nieruchomości mieszkalnej. Coraz bardziej powszechny staje się obrót ekspektatywą na rynku wtórnym oraz kredytowanie hipoteczne jej zakupu.

Jak powszechnie wiadomo, lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu nie podlega dziedziczeniu. Spadkobierca ma do dyspozycji jedynie wkład budowlany jaki wniosła w nieruchomość poprzedni właściciel. Istnieje jednak ewentualność przekształcenia prawa lokatorskiego we własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. W tym momencie mamy do czynienia z ekspektatywą. Jest nią oczekiwanie na przyznanie własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Ekspektatywa w wolnym tłumaczeniu oznacza oczekiwanie prawne. Jest to sytuacja, kiedy niektóre wytyczne w kontekście prawnym dotyczące powstania nieruchomości lub innego uprawnienia zostały częściowo spełnione. Warunek taki może dotyczyć wykonania pewnych czynności przez osoby trzecie, upłynięcie terminu, który był określony prawnie oraz wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego. Wiele osób zastanawia się czy transakcja sprzedaży ekspektatywy ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%? Według panującego obecnie prawa podatkowego art. 19 ust.13 pkt 10 ustawy o VAT , osoba w postaci nabywcy ekspektatywy dwukrotnie zapłaciłaby VAT. Jest to niezgodne z koncepcją o podatku od towarów i usług. Aspekt nabycia i sprzedaży ekspektatywy w polskim prawie podatkowym nie został do tej pory w pełni uregulowany. Rodzi to pewne komplikacje w stosowaniu przepisów podatkowych, w szczególności odnoszących się do stosowania ulg i zwolnień na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.