Dlaczego terminal w sklepie odrzuca transakcję?

Kwiecień 17
12:01 2017
Dlaczego terminal w sklepie odrzuca transakcję?
Ocena: 4.9 z: 27

Obecnie w Polsce coraz więcej osób korzysta z płatności bezgotówkowych. Często realizujemy je zbliżeniowo, a przy kwotach wyższych niż 50 zł, z kodem PIN. Tego typu płatności ułatwiają i przyspieszają procedury, ponieważ nie musimy szukać banku lub bankomatu, by zapewnić sobie gotówkę w portfelu. W jakich przypadkach terminal w sklepie może odrzucić transakcję kartą PKO BP?

Kiedy terminal odrzuci płatność?

Płatność kartą może nie dojść do skutku z różnych powodów. W przypadku, gdy płatność nie może być zrealizowana, na terminalu pojawi się jeden z następujących komunikatów:

 • odmowa realizacji transakcji – może nastąpić w przypadku braku środków na rachunku, przekroczenia dziennego limitu płatności bezgotówkowych lub wyczerpania limitu na karcie kredytowej,
 • płatność kartą odrzucona – może nastąpić w przypadku, gdy terminal POS nie może połączyć się z centrum autoryzacyjnym lub z bankiem,
 • błędny kod PIN – wystąpi w sytuacji, gdy wpiszemy niepoprawny kod PIN do naszej karty.

Co po odrzuceniu płatności?

Gdy na terminalu pojawi się jeden z powyższych komunikatów, wtedy możliwe jest powtórzenie transakcji. Dla sprzedawcy oznacza to brak autoryzacji, czyli brak zapłaty za towar, w związku z tym istnieje konieczność kolejnej próby płatności tą samą lub inną kartą. W sytuacji, gdy ponownie pojawi się któryś z komunikatów, wtedy sprzedawca powinien zadzwonić na infolinię dostawcy terminali.

Główne przyczyny niezrealizowania płatności

Do najczęstszych przyczyn odrzucenia karty przez terminal należą:

 • uszkodzenie terminala,
 • brak łączności z bankiem,
 • zablokowanie karty przez bank,
 • uszkodzenie paska magnetycznego,
 • błędny numer PIN,
 • zablokowanie karty po trzykrotnym użyciu nieprawidłowego kodu PIN,
 • brak środków na koncie,
 • przekroczenie limitu dostępnego dla danej karty,
 • przekroczenie ilości transakcji wykonanych w danym dniu,
 • koniec ważności karty,
 • brak aktywacji nowej karty.

Gdy karta PKO BP zostanie zatrzymana

W przypadku, gdy terminal zatrzyma kartę, klienci PKO BP korzystający z bankowości elektronicznej mogą skontaktować się z infolinią banku i po uwierzytelnieniu mogą uzyskać informację na temat powodu zatrzymania karty.

Brak płatności a blokada środków

Pamiętajmy, że w przypadku problemów z płatnością bezgotówkową pomimo braku zrealizowanej płatności środki pieniężne na naszym rachunku mogą zostać przez bank zablokowane. Tego typu blokada zostanie zdjęta po kilku dniach, jeśli transakcja nie dojdzie do finalizacji.