Czym są struktury

Grudzień 08
16:21 2011
Oceń ten artykuł

Lokaty bankowe od dawna stanowią wyznacznik bezpieczeństwa i zysku. Jeszcze kilka lat temu maksymalny procent na jaki mogliśmy liczyć nie przekraczał 4 punktów procentowych. Dzisiaj sytuacja diametralnie się zmieniła. Galopująca inflacja obliguje instytucje finansowe do stałego uatrakcyjniania depozytów. Nowelizacja ordynacji podatkowej, która wejdzie w życie już za ok miesiąc również stanowi dla banków ostatnią szansę na pozyskanie dodatkowego klienta.

Rodzajów lokat bankowych jest wiele. Różnice między nimi polegają głównie na częstotliwości kapitalizacji odsetek, terminie depozytu oraz poziomie oprocentowania. Nie od dzisiaj wiadomo, że najbardziej atrakcyjne są te lokaty bankowe, które eliminują konieczność podatku od zysków kapitałowych. Przez wiele lat podatek Belki spędzał sen z powiek inwestorom, którzy ponosili 19% straty z zysków. Szczególną odmianą depozytów bankowych są lokaty strukturyzowane. Ich kluczową cechą jest fuzja dwóch instrumentów inwestycyjnych mianowicie : opcji i obligacji. Wybór owych narzędzi nie jest przypadkowy. Ich proporcje rozkładają się odpowiednio obligacje – 85% zaś opcje (lub fundusze inwestycyjne) 15%. Połączenie produktów ryzykownych z bezpiecznymi zapewnia względne bezpieczeństwo i wyższą stopę zwrotu z inwestycji. Oczywiście istnieje możliwość straty. Jest to forma lokacji kapitału dedykowana osobom o większym apetycie na zysk, którzy akceptują wieloletnie zamrożenie kapitału. Lokaty strukturyzowane cechuje dywersyfikacja zysku. Punktem kluczowym każdej lokaty strukturyzowanej jest tzw. formuła wypłaty. Jest to wzór według którego zostanie obliczony zysk na koniec trwania inwestycji. Ten rodzaj lokacji kapitału dedykowany jest tym osobom, które nastawione są za większy zysk przy założeniu bezpieczeństwa zainwestowanych środków.