Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Sierpień 05
13:58 2016
Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?
Oceń ten artykuł

Każda osoba wnioskująca w banku o kredyt musi liczyć się z tym, że ten zaproponuje jej lub wręcz będzie wymagał ubezpieczenia. To jednak nie zawsze jest obowiązkowe. Sprawdź≤ kiedy bank nie może zmusić Cię do wykupienia polisy.

Warto wiedzieć, że przy kredytach gotówkowych instytucja finansowa raczej zaproponuje polisę, a więc klient będzie mógł zdecydować, czy chce z niej skorzystać, czy nie, natomiast przy kredytach hipotecznych takie ubezpieczenie (nie tylko nieruchomości, ale także na życie dla kredytobiorcy) jest już najczęściej obowiązkowe. Najczęściej w ramach zabezpieczeń kredytów stosowane są następujące rodzaje polis: od utraty pracy, na życie, od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także ubezpieczenie nieruchomości od pożaru i zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie w banku

Kredytobiorca udający się do banku po kredyt często nie zdaje sobie sprawy, że nie musi się zgodzić na proponowane przez bank ubezpieczenie, więc je wykupuje. Zdarza się także, że bank oferuje polisę ubezpieczeniową, której wykipienie pozwala na obniżenie oprocentowania czy prowizji. W takiej sytuacji, gdy kredytobiorca chce uzyskać pożyczkę w takiej formie, jaka go interesuje, musi zgodzić się na warunki instytucji finansowej.

Kredytobiorca ma wybór

Według prawa konsument decydujący się na produkty bankowe ma prawo wyboru, czy chce wykupić oferowane przez bank ubezpieczenie, czy też nie. Tak stanowią przepisy dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych z 22 maja 2003 roku. Zgodnie z nimi jako ubezpieczenie obowiązkowe traktujemy:

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie jako źródło zarobku dla banku

Do niedawna banki, współpracując z towarzystwami ubezpieczeniowymi, czerpały korzyści finansowe ze sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, jednocześnie będąc faktycznymi beneficjentami polis podpisywanych przez ich klientów. W związku z tym oferowanie takich polis przy kredytach było dla nich opłacalne. Obecnie, po wdrożeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji U, banki nie powinny oferować kredytobiorcom produktów niedostosowanych do potrzeb danego zobowiązania, a zwłaszcza takich, w których same są stroną sprzedającą polisę i jednocześnie ubezpieczającą się.

Ubezpieczenie to lepsze warunki kredytowe

Banki traktują ubezpieczenie jako formę zabezpieczenia swoich interesów. Wykupiona przez kredytobiorcę polisa może stanowić alternatywę dla innych zabezpieczeń, np. nieruchomości lub wartości ruchomych będących własnością klienta.

Kredytobiorcy, otrzymując do wyboru ofertę kredytu z ubezpieczeniem lub bez niego, często decydują się na te pierwszą wersję z powodu korzystniejszych warunków kredytowania, jakie proponują wówczas (zazwyczaj) banki. Kredyt z polisą najczęściej charakteryzuje niższe oprocentowanie, brak dodatkowych produktów przy kredycie, brak prowizji itp.

Warto wiedzieć, ze kredytobiorcy, którzy wykupili ubezpieczenie wraz z kredytem, mogą z danej ochrony ubezpieczeniowej zrezygnować w każdej chwili trwania umowy.

Rzecznik Finansowy o ubezpieczeniu kredytu:
https://rf.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/ubezpieczenia-kredytow/Czy_ubezpieczenie_kredytu_jest_obowiazkowe___1638