Czy możemy zmienić OFE?

OFE – Otwarty Fundusz Emerytalny, gdzie odkładane są dodatkowe pieniądze na naszą przyszłą emeryturę. Każdy z nas stara się wybrać jak najlepszy OFE, który ma największe zyski, żeby w przyszłości mieć godziwą emeryturę. Jeśli jednak wybrany przez nas fundusz nie spełnia naszych oczekiwań, możemy go zmienić.

Kiedy powinniśmy myśleć o zmianie OFE?

Na pewno uważnie śledzimy rankingi OFE. Jeśli po kilku latach członkostwa zorientujemy się, że nasz fundusz przez większość czasu plasuje się na końcu listy rankingowej, a stopa zwrotu za okres co najmniej 3 lat lub dłuższy jest niższa niż w przypadku innych OFE, powinniśmy pomyśleć o zmianie funduszu. Oczywiście dokładnie to przeanalizujmy i zastanówmy się czy od razu zmieniać swój OFE. Najlepiej skorzystajmy z pomocy jakiegoś doradcy finansowego, który doradzi nam, co będzie dla nas najbardziej korzystne. To, że nasz fundusz przez ostatni rok nie miał dobrych wyników, nie jest jeszcze powodem, by go natychmiast zmieniać. Rzetelna ocena naszego OFE może nastąpić co najmniej po 3 latach. Jeśli przez ten okres zyski znacząco odbiegają od średniej, wówczas pomyślmy o ulokowaniu pieniędzy w jakimś innym OFE.

Jak wybrać nowy fundusz?

Jeśli zdecydujemy się na wybór nowego OFE, najpierw sprawdźmy:
1.    Zyski, jakie przynosił dany fundusz w minionych latach, a więc zwróćmy uwagę na stopę zwrotu.
2.    Koszty – każdy fundusz a nasze wpłaty o opłatę od składki. Dodatkowo pobierana jest opłata za zarządzanie. Sprawdźmy jej wysokość dla naszego funduszu.
3.    Dostępność do istotnych informacji – saldo rachunku, wartość jednostek. Dowiedzmy się, czy możemy je uzyskać np. w biurze albo przez internet czy nawet SMS-em.

Bez opłat możemy zmienić OFE po dwóch latach przynależności do niego. Za  wcześniejszą zmianę  będziemy musieli zapłacić.