Bardzo ważna wycena

Rynek funduszy inwestycyjnych jest bogaty w oferty, można więc w nim wybierać, ale i tak nigdy nie ma się pewności, czy nasze wybory okażą się słuszne i czy nasze oszczędności zostaną dobrze ulokowane. Wielu inwestorów też uważa, że wielkim minusem tego rynku są towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządzają funduszami. A więc inwestują w akcje, obligacje, bony skarbowe itd. Twierdzą oni, że dla tfi liczą się tylko opłaty za zarządzanie funduszami oraz jak największe prowizje  Różne sa szkoły na ten temat, dlatego musimy sami zadecydować, czy wchodzimy do tfi czy nie. Wracając do inwestowania to należy stwierdzić, że do wyboru mamy wiele opcji: na przykład bardzo agresywne fundusze akcji, czy bardziej bezpieczne jak chociażby, stabilnego wzrostu, hybrydowe, czy parasolowe. Jedno jest pewne, nie ma funduszy w pełni bezpiecznych, zawsze istnieje ryzyko utraty zainwestowanych pieniędzy. Kryzys dobitnie to potwierdził, bowiem straciły na nim wszystkie fundusze – tylko, że jedne więcej inne mniej. Jeżeli ktoś z zarządzających funduszami będzie twierdził, że istnieją fundusze w 100 procentach bezpieczne i śmiało można w nie inwestować to plecie bzdury i od takiego towarzystwa najlepiej trzymać się z daleka.
– Ale to nie wszystko, bowiem trzeba też pamiętać, że inwestując w fundusze inwestycyjne wycena odgrywa także istotną rolę. Poza tym każdy inwestor powinien wiedzieć w jaki fundusz inwestuje swoje pieniądze oraz kiedy kupić i kiedy sprzedać -twierdzi ekspert od rynku funduszy.
– Oczywiście, że zastanawiając się nad inwestycją w fundusze inwestycyjne wycena ich jest szalenie ważna. Ale nie o tym teraz chciałbym mówić, chociaż temat który chciałbym poruszyć również wiąże się z wyceną. Kilka zdań chciałbym poświęcić funduszom zamkniętym oraz certyfikatom inwestycyjnym. Otóż certyfikat inwestycyjny zamknięty dokonuje wyceny aktywów funduszy, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy przed rozpoczęciem zbywania. Jednakże sam certyfikat inwestycyjny to nic innego jak: “papier wartościowy emitowany przez zamknięty fundusz inwestycyjny i jest on papierem wartościowym na okaziciela, dlatego może być notowany na giełdzie”. Oczywiście wycena każdego z funduszy jest dla inwestora bardzo ważna. Jeżeli ktoś chce zapoznać się z aktualną wyceną może skorzystać z tabel dostępnych na stronach internetowych funduszy.
Dla inwestujących swoje pieniądze w fundusze inwestycyjne wycena ich jest tak ważna, ponieważ wykazywane są aktualne wartości poszczególnych funduszy inwestycyjnych. W tabelach wycen ujęta jest nazwa funduszu, jego wartość w PLN, a także zmiana dzienna. Poza tym każdy fundusz ma wartość aktywów, maksymalną cenę nabycia oraz wiele dodatkowych informacji. Jeżeli inwestor sobie zażyczy wycena funduszy może być mu przesłane za pomocą sms lub emaila.