Badanie ofert kredytów dla emerytów cz. 2

Luty 29
15:15 2012

Kredyt jest przeznaczony tylko dla młodych, pracujących na etacie, bądź przedsiębiorców, nic z tych rzeczy. Aktualne socjologiczno-antropologiczne uwarunkowania skłoniły także banki do skupienia większej uwagi na kliencie dojrzałym, będącym na emeryturze, bądź rencie, stąd kredyt i pożyczka skierowana specjalnie do dojrzałych klientów.

Do wymaganych dokumentów należy dowód osobisty oraz jeden z wymienionych dokumentów: decyzja o przyznaniu świadczenia, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  o otrzymywaniu świadczenia, ostatnią waloryzację świadczenia, ostatni lub przedostatni odcinek emerytury lub renty oraz wyciąg z konta lub historię rachunku bankowego.

Lustracja ofert bankowych – PKO BP “Max pożyczka mini rata”

Bank królujący ze swoją ofertą „Max pożyczka mini rata” dostosował swoją ofertę tak, aby odpowiadała potrzebom klientów także powyżej 65 roku życia. W ramach Max Pożyczki z Mini Ratą można otrzymać od 1000 złotych do 150 000 złotych. Ową kwotę możemy przeznaczyć na co „tylko dusza zapragnie”. Maksymalny okres kredytowania, wynosi: 120 miesięcy – w przypadku przeznaczenia pożyczki na spłatę innych kredytów (konsolidacji zadłużenia), 96 miesięcy w pozostałych przypadkach lub 60 miesięcy w przypadku Klientów powyżej 65. roku życia. Bank PKO BP oferuje także atrakcyjne warunki konsolidacji zadłużenia – pożyczkę możesz przeznaczyć na spłatę innych kredytów i płacić jedną ratę. Bardziej zaznajomionym z obsługą komputera i korzystaniem z Internetu bank proponuje złożenie wniosku o pożyczkę przez Internet.

Dodatkowo dla klientów korzystających z bankowości internetowej iPKO istnieje możliwość złożenia wniosku i zawarcia umowy bez konieczności wizyty w placówce Banku. Podobnie jak Eurobank, PKO BP także proponuje swoim klientom „wakacje kredytowe”, z tym, że drugi z wymienionych daje możliwość niepłacenia rat aż przez trzy miesiące. Pożyczka jest wypłacana jednorazowo, przelewem na rachunek wskazany przez klienta lub w gotówce.

zobacz cz1: Badanie ofert kredytów dla emerytów