Arbiter bankowy, bankowe wsparcie

Listopad 29
18:28 2011
Oceń ten artykuł

Banki to instytucje społecznego zaufania. Nie zmienia to jednak faktu, że potrafią sprawiać problemy. Myli się ten, komu wydaje się, że konsumenci są bezbronni wobec bankowych zachowań. Wielokrotnie zdarzało się, że błąd we współpracy leżał po stronie instytucji finansującej. Co zrobić jeżeli bank nie chce przyznać się do błędu a sprawa jest niecierpiąca zwłoki? W takiej sytuacji pomoże arbiter bankowy.

Zanim podejmiemy się współpracy z bankiem to warto sprawdzić czy istnieje możliwość poza sądowego rozwiązania konfliktów między konsumentami a bankiem. Pozwala na to Bankowy Arbitraż Konsumencki. Rozpoczął swą działalność z dniem 1 marca 2002 roku. Działa on przy Związku Banków Polskich już drugą kadencję. W jakiej sytuacji arbiter bankowy rozwiąże spór? Jego rola polega na rozwiązywaniu konfliktów z tytułu  niewykonania lub nienależytego wykonania pewnych czynności przez instytucje finansowe. Największą zaletą działalności arbitralnej jest szybkość postępowania. W sytuacji, kiedy nasz sprawa trafiłaby na kanwę sądu musielibyśmy czekać na jej rozwiązanie nawet kilka miesięcy.  Kolejnym walorem takie postępowania jest również niewielki koszt jaki ponosi wnioskodawca w związku ze zgłoszoną sprawą. Roszczenia składać mogą osoby fizyczne, które nie są związane z działalnością gospodarczą. Arbiter bankowy funkcjonuje w oparciu o regulamin przyjęty uchwałą XII Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich.  Arbiter bankowy może wszcząć postępowanie jedynie względem  instytucji finansowych, które należą do Związku Banków Polskich. Sprawy jakie są kierowane do owej instancji również podlegają pewnym ograniczeniom. Przykładem roszczeń jakie nie są rozpatrywane przez arbitra są sprawy dotyczące Skarbu Państwa. Chodzi tutaj w szczególności o te kwestie, które dotyczą kredytów z rządowymi dopłatami lub książeczek mieszkaniowych.